Hem Personal Info & blanketter Kontakt

IMG_20170508_132432.jpg

Vecka 8 sportlov

25/3 lov (planeringsdag)

Vecka 16 påsklov

31/5 lov (klämdag)

7/6 lov (klämdag)

13/6 skolavslutning

Elevhälsa 

På Älghults friskola, Ugglan samt Ugglebo arbetar all personal hälsoförebyggande på olika sätt i klasser, mindre grupper samt under lektions- och idrottstimmar.

Kamratstödjare

Kamratstödjarna ska arbeta för en god kamratanda på skolan. Om det händer något i skolan eller på skolgården ska kamratstödjarna ingripa genom att antingen stoppa det eller säga till någon vuxen.

Kamratstödjarna anordnar emellanåt rastlekar.

Kamratstödjare utses av lärarna bland de elever som visat sitt intresse.

Kamratstödjare träffar Ulrika D – L ,som är ansvarig för gruppen, varannan vecka. Det som tas upp på kamratstödjarnas möten går inte vidare till personer som inte berörs.

En gång kamratstödjare alltid kamratstödjare.

Elevhälsa

För skolans elevhälsa arbetar Andrea Westlund, skolsköterska samt Jan Stensson, skolpsykolog.

Skolhälsovårdes främsta uppdrag är att arbeta hälsoförebyggande och att följa barns och ungdomars utveckling. Det skolhälsovården erbjuder är: hälsobesök med hälsosamtal. Andrea träffar alla elever från förskoleklassen, åk 2, 4 och 6 varje år. Vid dessa hälsobesök kontrolleras längd, vikt, syn, rygg från åk 4 samt hörtest i f-klass. Övriga klasser följs efter behov. Skolhälsovården erbjuder även vaccinationer enligt nationella riktlinjer, stödjande samtal, enklare sjukvårdsinsatser och förmedlar kontakter med andra instanser.

 

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

På Älghults friskola arbetar vi kontinuerligt med vår Likabehandlingsplanen samt Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Klicka på länken nedan för att läsa den.

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Jan

Jag heter Jan Stensson och arbetar som skolpsykolog. Jag ger även rådgivning till 

pedagoger vid olika situationer. Hör gärna av er om ni undrar något på 0481-47445 eller skicka ett mail till jan.stensson@alghultsfriskola.se.

Andrea

Hör gärna av er om ni undrar något på 073-429 36 74.

Under hösten deltar hela skolan i Mot nya höjders nya tema Make IT Shine. Ni kan följa vårt arbete på vår blogg: http://uppalf6.motnyahojder.com.         Läs gärna mer om projektet på: www.motnyahojder.com

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vad som händer på skolan och vad klasserna gör under veckorna.

sites.google.com/alghultsfriskola.com/alghultsfriskola/startsida